Nyheter för

Ledningsbrev

Helena Mehner Kommunikationsdirektör

För att säkerställa att Göteborgs Stads förvaltningar och bolag uppnår följsamhet mot det nya regelverket har en dataskyddsenhet inrättats på Intraservice.

Läs hela brevet