Har du frågor, synpunkter eller vill felanmäla något på intranätet? Kontakta intranätansvarig i din förvaltning. Se längst ner på sidorna. 

Välja förvaltning och område

Första gången du använder intranätet på en dator eller mobilenhet måste du välja vilken förvaltning och område som du är mest intresserad av. Områden är förvaltningarnas sätt att anpassa nyheter och länkar så det passar dig och ditt jobb. En del förvaltningar har flera olika områden medan andra har bara ett område, vanligtvis "Alla".

För att välja förvaltning och område gör du så här:

1. Välj den förvaltning du är intresserad av

2. Klicka på Nästa steg

3. Klicka i det område du är intresserad av och tryck på Spara-knappen

 

Valt område sparas i din dator mellan besöken på intranätet. Använder du en annan dator eller en mobiltelefon eller surfplatta behöver du välja igen.

Dessa val kan du när som helst ändra genom att klicka på inställningar i huvudmenyn.

Navigering

Navigering sker i första hand i huvudmenyn överst på sidan. Menyn visar en horisontell lista på utvalda och prioriterade funktioner för intranätet. På många ingångar finns det sedan en lista med sidorna till vänster på sidan.

Överst på alla sidor visas bland annat

 • vilken förvaltning och område som du valt
 • IT-support – sidan där du kan hitta kontaktuppgifter och information angående IT- support
 • Hjälp
 • Logga in (vissa sidor kräver att du är inloggad för att kunna använda dem)
 • Sökrutan

På övre delen av sidan under finns huvudmenyn Start, Nyheter, Styrande dokument, Hela staden samt Inställningar. Många förvaltningar har också sina lokala sidor som val i huvudmenyn. Det menyvalet har lite olika namn beroende på förvaltning.

Alla sidor har en sidfot längst ned på sidan som ger en översikt över innehåll på intranätet och andra relevanta sidor samt kontaktuppgifter för din förvaltning. Här ser du också vem som är ansvarig för intranätet i din förvaltning.

Sidor på intranätet

Start

Intranätets första sida som heter Start innehåller anpassad information utifrån användarens val av förvaltning och område. Här visas nyheter, central ledningsinformation, puffar och genvägar. 

Nyheter

Via nyheterna kan du ta del av viktig information som rör ditt arbete och hålla koll på vad som händer i din förvaltning och inom ditt område. Toppnyheter visas överst och nedanför dessa nyheter syns en lista med fler nyheter. Alla nyheter kan också hittas på nyhetssidan.

Central ledningsinformation

Stadsledningskontoret har möjlighet att publicera information riktad till alla anställda. När det finns ett aktuell information visas den högst upp i mittenspalten på startsidan. Informationen kommer från stadsdirektören och informationsavdelningen på stadsledningskontoret ansvarar för innehållet.

Tidigare publicerad information hittar du via länken i Central ledningsinformation längst ner på sidan eller från sidan Hela staden.

Puffar

På intranätet används text- och bildrutor för att visa viktig information inom din förvaltning. Puffar kan finnas på olika sidor.

Genvägar

Genvägarna finner du i högerspalten. Genvägarna är anpassade för din förvaltning och för det område du valt. Genvägarna är valda för att hjälpa dig hitta rätt bland alla system, databaser och webbplatser du behöver i ditt arbete. En genväg med den lilla notesikonen bakom , anger att länken går till en notesdatabas och att du behöver en Notesklient för att öppna dokumentet. Ibland leder länkarna till en sida som kräver inloggning.

Saknar du en viktig genväg? Kontakta den som är intranätansvarig i din förvaltning. Se sidfoten på intranätet för att se vem det är.

Interna sidor

De flesta förvaltningar har många lokala sidor som finns under detta menyval. Rubriken i menyn kan vara lite olika, till exempel "Min förvaltning" eller "Min stadsdel". 

Nyheter

När du kommer till nyhetssidan är det din egen förvaltnings nyheter du ser. Du kan välja i listorna om du vill se andra områden och andra förvaltningars nyheter. Väljer du Alla på förvaltning kommer du se alla nyheter från alla förvaltningar som använder intranätet sorterat i senast publicerat överst. 

Styrande dokument

Via styrande dokument kan du ta del av rutiner, riktlinjer och policys som är viktiga för dig i ditt arbete.

På sidan styrande dokument hittar du alla styrande dokument oavsett om de är styrande dokument för den egna förvaltningen, gemensamma för alla stadsdelar eller övergripande för hela staden. I den tidigare versionen av intranätet kallades det för handböcker.

Hela staden

På sidan hela staden hittar du länkar till olika sidor och funktioner som rör de flesta i hela staden. Det är till exempel personalingången, serviceportalen, central ledningsinformation och Tage. Mer beskrivningar de olika sidorna hittar du på sidan hela staden. 

Kontaktuppgifter

I sidfoten finns kontaktuppgifterna för förvaltningen. Här visas postadress, besöksadress, e-post, telefon till växel, organisationsnummer samt kontaktuppgift för ansvarig person för intranätet i den egna förvaltningen.

Vad för information intranätet innehålla

I nuvarande version är intranätet möjligt att komma åt från internet utan inloggning eller behörighetskontroll. Den information som publiceras på intranätet måste därför följa samma krav som för information på stadens externa webb.

 • Informationen ska ha en ägare som beslutar att informationen kan publiceras och när/om den kan/ska tas bort
 • Informationen är en allmän handling
 • Informationen är inte sekretessbelagd
 • Informationen innehåller inga personuppgifter (se nedan)
 • Informationen kan publiceras enligt upphovsrättslagen
 • Informationen kan användas för sig eller tillsammans med annan information utan risk för skada för personer eller verksamheter


För publicering av personuppgifter gäller följande:

Publicera inte:

 • Känsliga personuppgifter
 • Integritetskänslig information, exempelvis personliga eller privata uppgifter
 • Personnummer eller samordningsnummer
 • Uppgift om lagöverträdelse

Följande får publiceras under förutsättning att personerna är informerade och att det finns regler för hur länge uppgifterna ska finnas tillgängliga:

 • Tjänstemäns och förtroendevalda politikers personuppgifter som har samband med tjänst eller uppdrag

Hittar du inte informationen du söker?

Du kan söka bland allt som finns på intranätet via sökrutan längst upp till höger på sidan. Ser du den inte så behöver du klicka på logga in.

Den mesta informationen på intranätet är tillgänglig för alla, men på några platser krävs behörighet. Du som inte har Lotus Notes-konto kan inte öppna länkar med denna symbol

 

 

${loading}