Stadens nya plan för att utveckla och stärka missbruksvården börjar ta form

2017-01-27 | Socialresursförvaltning

Ann Karlsson, utredare i Social resursförvaltning

En jämlik och likvärdig hjälp för personer med missbruk – det är målet med stadens nya plan för missbruksvården. - Det ska inte spela någon roll var i staden du bor eller vilket socialkontor du tillhör. Samma stöd ska vara tillgängligt för alla, säger utredaren Ann Karlsson.

Social resursförvaltning har på initiativ från kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till en ny plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende. Syftet är att stärka och utveckla delar av stadens missbruksvård. Planen anger färdriktning, strategiska utvecklingsområden och mål för vad staden ska uppnå under perioden 2018-2020.

- Att öka likvärdigheten är det mest centrala. Du ska ha samma möjligheter att få hjälp att komma ur ditt missbruk oavsett var du bor i staden. Så är det inte idag, säger Ann Karlsson, utredare i Social resursförvaltning.

Det här behövs för att uppnå en likvärdig hjälp

Tillsammans med cirka 100 personer från socialtjänsten, beroendevården, kriminalvården och stadens idéburna organisationer har hon identifierat fyra strategiska utvecklingsområden för att uppnå och upprätthålla en jämlik och likvärdig hjälp för personer med missbruk och beroende:

  • En sammanhållen och samordnad missbruksvård i staden
  • Tillgängliga och individualiserade insatser
  • Samverkan som möjliggör och utvecklar
  • Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens

-Det handlar bland annat om att samordna hjälpen så att den blir tillgänglig för alla, stärka brukarinflytandet, skapa en vårdkedja för vuxna med missbruk och att insatserna som används ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, säger Ann Karlsson.

Synpunkter ska vägas in

Nu går förslaget ut på remiss till 16 instanser. Nästa steg blir att bearbeta remissvaren och väga in alla synpunkter. Det omarbetade förslaget ska sedan passera Social resursnämnd innan det är dags för kommunstyrelsen att ta slutgiltig ställning till planen. Det väntas ske innan sommaren eller tidigt hösten 2017.

Här kan du läsa förslaget till Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende 2018-2020

Om du har frågor

Ann Karlsson, utredare i Social resursförvaltning
Telefon: 0739-10 20 47
E-post: ann.karlsson@socialresurs.goteborg.se