Information om vägglöss på Tillfället

2015-11-11 | Socialresursförvaltning

Akutboendet Tillfället har haft stora problem med vägglöss de senaste månaderna. Nu ska en saneringsfirma värmebehandla samtliga rum på fem våningar för att bli av med lössen. Förvaltningen ska också ta fram rutiner för att förhindra problem på andra boenden.

Det var redan under försommaren som personalen på våning tre och fyra på Tillfället upptäckte vägglössen. Tillfället anlitade då ett saneringsföretag som utförde flera giftsaneringar. Trots det har lössen funnits kvar i fem månader.

-De boende har blivit bitna flera gånger varje natt. Personalen har fått ta emot mycket frustration från de boende samtidigt som de själva oroat sig för att drabbas. Det har varit obehagligt och jobbigt för alla, säger Margita Johansson, chef för enheten akutboende.

Alla rum ska värmebehandlas

Nu ska saneringsföretaget Nomor genomföra en betydligt mer omfattande sanering på Tillfället för att bli av med lössen. Sammanlagt ska 77 rum på fem våningar genomgå en värmebehandling, vilket är en effektiv metod för att bli av med löss. De angripna tillhörigheterna ställs in i ett tält som hettas upp. Då dör lössen inklusive äggen. Metoden kombineras med att saneringsteknikerna lägger ut kisel efter behandlingen för att förebygga att lössen kommer tillbaka.

Arbetet pågår i fem veckor

Arbetet börjar måndag 16 november och beräknas pågå i cirka fem veckor. Varje våning tar en vecka att sanera. De boende kommer att behöva flytta runt i huset eftersom det inte går att vara i rummen medan värmebehandlingen pågår.

– Tyvärr kommer 17 rum nu stå tomma varje vecka under tiden som arbetet pågår. Det blir också mycket logistik för att lösa alla omflyttningarna. Vi frigör en vaktmästare för att jobba enbart med detta och kommer att sätta in extrapersonal, säger Margita Johansson.

Nya rutiner för att minska risken för spridning

Vägglössen har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren, vilket troligtvis beror på att på att vi reser mer och att vägglössen utvecklat motståndskraft mot bekämpningsmedel. Förvaltningen ska nu ta fram gemensamma rutiner för att minska risken för att löss och andra skadedjur kommer in på våra boenden. På akutboendeenheten har man redan börjat arbeta på ett nytt sätt.

- Till exempel begränsar vi nu antalet saker som en person får ha med sig när han eller hon flyttar in, all personal har fått utbildning och vi delar ut informationsmaterial till alla brukare, säger Margita Johansson.

Fakta: Vägglöss

  • Vägglöss är 1-5 mm långa och kan inte flyga.
  • De är aktiva på natten: när vi sover suger de blod. De är obehagliga, men sprider ingen smitta.
  • Tecken på vägglöss är, förutom bett, att man hittar skal och svarta prickar i sängen.
  • Risken att personal som arbetar på våra boenden skulle få med sig vägglöss hem är mycket liten, menar de experter förvaltningen varit i kontakt med. För att minska risken ytterligare är det viktigt att följa rekommendationerna från saneringsföretagen, till exempel att aldrig lägga en väska på säng i ett lusangripet rum eftersom lössen framförallt trivs i sängar.

Här kan du läsa frågor och svar om vägglöss från företaget Nomor:
https://www.nomor.se/insekter-som-vallar-obehag-eller-problem/vaggloss__287