Från och med 14 augusti kl 9.00 är det tillåtet att grilla på egen tomt

2018-08-14 | För hela staden

Från och med 14 augusti kl 9.00 släppte Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Länsstyrelsen har samrått med länets räddningstjänster och fattat beslutet. I övrigt gäller det beslut om eldningsförbud som fattades 25 juli, se nedan.

Följ informationen om eldningsförbudet på länsstyrelsens webbsida

Det råder eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med 25 juli kl 16.00.

Förbudet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra Götaland och gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser, förutom grillning i egen trädgård.

Det är mycket torrt i både skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. Förutom grillning i egen trädgård finns det inga som helst undantag från förbudet att grilla och elda. Att bryta mot förbudet är straffbart och kan leda till böter eller fängelse om brottet är grovt. Beslutet är fattat i samråd med länets räddningstjänster.

Vad innebär eldningsförbudet?

Det är förbjudet att elda i hela Västra Götalands län från och med den 25 juli kl 16.00. Förbudet innefattar fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Från och med 14 augusti kl 9.00 är det tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus

Allmänt: använd sunt förnuft – elda eller grilla inte!

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Så informerar vi i staden om det totala eldningsförbudet

Vi följer informationen från Länsstyrelsen, se t ex deras frågor och svar gällande grill- och eldningsförbud. Du hittar allt på: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-07-25-totalt-grill--och-eldningsforbud-i-hela-lanet.html 

Information_eldförbud_A4_sve eng_persiska_arabiska.pdf

Information_eldförbud_A4_SE_DE_FI_NL.pdf

Information_eldförbud_A4_SE_EN_ES_PT.pdf