Tidplan

Här kan du läsa hur tidplanen för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola ser ut. Vi kommer löpande uppdatera med tidplan för skolplacering 2022/2023

Oktober

 • 15-30 oktober. Ansökningsperiod för skolbyte inför våren 2022

November

 • Politikerna i nämnden beslutar om eventuell revidering av regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola.

December

 • 7 december: Kapaciteten på varje skolenhet och utbildningsområde är klar.
 • Information på  nätverksträffar. Från kommunikationsavdelningen.
 • Kommunikation till vårdnadshavarna (bland annat broschyr, informationsblad på olika språk och film). Broschyr skickas hem till vårdnadshavarna. Affischer och informationsblad skickas till kommunala och fristående förskolor. En del av detta sker i januari.

Januari

 • 15 januari: Ansökan för att önska skola (förskoleklass och grundskola öppnar). Vårdnadshavare kan önska skolenhet med e-tjänst eller blankett. Grundsärskolan önskar skola med blankett.
 • Påminnelse om att önska skola skickas till vårdnadshavare.

Februari

 • 15 februari: Ansökan för att önska skola (förskoleklass och grundskola) stänger.

Mars

 • Beslut skickas till skolor, förskolor och vårdnadshavare i slutet på mars.

April

 • 15 april: Ansökan för skolbyte öppnar.
 • 30 april: Ansökan för skolbyte stänger.

Maj

 • Beslut skickas till skolor, förskolor och vårdnadshavare i slutet på maj.

Observera att tidplanen gäller skolplaceringar i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.