Skolplaceringar för läsår 2022/2023

Här kan du läsa mer om hur grundskoleförvaltningen arbetar med skolplaceringar i förskoleklass och grundskola inför läsår 2022/2023. Vi kommer uppdatera sidan löpande.

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. Det står i skollagen. I skollagen står det däremot inte vad en skola nära hemmet betyder, utan det är upp till varje huvudman att bestämma. 

I skollagen står det också att när en elev börjar eller ska byta till en ny skolenhet ska vårdnadshavare ha möjlighet att önska var deras barn ska gå i skolan.

Detta gäller inför skolplaceringar i förskoleklass och grundskola 2022/2023

  • Vårdnadshavare kan önska skola 15 januari-15 februari.
  • De kan önska skola via e-tjänst eller blankett på www.goteborg.se/onskaskola.
  • Det är också till www.goteborg.se/onskaskola vi hänvisar alla vårdnadshavare som vill läsa mer om hur skolplaceringar går till eller se vilka skolor som ingår i närområdet. 
  • Vi kan aldrig säga i förväg vilken skolenhet en elev kommer att få en plats i — inga elever som börjar förskoleklass eller byter skolenhet är garanterad en plats på en specifik skolenhet.
  • Alla kommer inte kunna få en plats i den skolenhet de helst vill gå i. 
  • Att skolor är i samma skolområde med gemensam skolledning påverkar inte skolplaceringarna eftersom de fortfarande är olika skolenheter. 
  • I slutet på mars skickas alla beslut ut. 

Nyheter om skolplaceringar i förskoleklass och grundskola

Här samlar vi de nyheter vi har publicerat på intranätet om skolplaceringar. En del nyheter har varit publicerade i olika versioner som nyhetsartikel, i chefsbrev, administratratörsbrev och/eller pedagogbrev. 

Nyheter om skolplaceringar 2022/2023 (den senaste ligger överst)

Nyheter om skolplaceringar 2021/2022 (den senaste ligger överst)