Grundsärskolan

Här kan du läsa mer om hur grundskoleförvaltningen arbetar med skolplaceringar i grundsärskolan.

Förändringar inför hösten 2022

Grundskolenämnden beslutade den 16 november om ett gemensamt regelverk för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För grundsärskolan innebär det inga större förändringar. De rutiner vi har haft tidigare har nu blivit ett regelverk.

Skolplacering grundsärskola 2022

Önska grundsärskola 15 januari-15 februari 

Den 15 januari – 15 februari kan vårdnadshavare önska var de helst vill att deras barn ska gå i grundsärskolan nästa läsår. Det gäller de elever som nu går sista årskursen i grundsärskolan på sin skolenhet och som därför behöver byta grundsärskola nästa läsår.  

Information till rektorerna

Rektorerna på berörda skolenheter kommer under vecka 50 få ett mejl från Petra Davidsson Ottosson som arbetar på enheten för myndighetsutövning. Mejlet innehåller:

  • Informationsbrev om att önska skola att dela ut till vårdnadshavarna. Det är information om vad vårdnadshavare behöver tänka på när deras barn ska byta skolenhet.
  • Ansökningsblankett att dela ut till vårdnadshavarna.

Om ni på skolan behöver ha informationsbrevet översatt till andra språk är vi tacksamma om du eller rektorn meddelar Petra redan nu, så att vi hinner beställa det.

Skyddade elever

Om du har elever som har skyddade uppgifter och som behöver byta grundsärskola behöver du meddela Petra Davidsson Ottosson så fort som möjligt.

Beslut i början av april

I början av april är skolplaceringarna i grundsärskolan klara. Då skickas besluten till avlämnande och mottagande skolenhet och därefter till vårdnadshavarna.

Övriga skolplaceringar i grundsärskolan

Skolplaceringar för elever som ska börja årskurs 1 i grundsärskolan, elever som har individintegrerad undervisning i grundskola eller som under terminen blir mottagna i grundsärskolan hanteras löpande. Vårdnadshavarna till dessa elever omfattas med andra ord inte av att önska skola 15 januari – 15 februari, utan kan önska skola när som helst under året. För mer information om detta och för stöd att vägleda vårdnadshavarna kan ni kontakta Petra Davidsson Ottosson.

Information på www.goteborg.se

www.goteborg.se finns det på sidan Grundsärskola information om hur grundsärskolan fungerar och hur det går till när elever får en skolplats inom grundsärskolan. 


Kontaktinformation

Vill du veta mer, kontakta:

Verksamhetssekreterare på enheten för myndighetsutövning