Förutsättningar och utmaningar

Här kan du läsa mer om hur förutsättningar och utmaningar ser ut inför arbetet med skolplaceringar i förskoleklass och grundskola för läsår 2022/2023. Både allmänt, men också vilka förutsättningar och utmaningar som finns i olika utbildningsområden.


 • Vårdnadshavare kommer kunna önska skolenhet 15 januari-15 februari.
 • Skolplaceringarna berör framför allt de som ska börja i förskoleklass och årskurs 7, men även övriga årskurser på en del skolenheter.
 • Att flera skolenheter bildar ett skolområde betyder inte att elever har rätt till skolplacering inom detta skolområde.

Utbildningsområdet Centrum 

 • Det är trångt på skolorna öster om Stampen. Nya Härlandatjärnskolan är ett alternativ för eleverna att söka sig till. Alla elever kommer kunna få plats, men vi kommer eventuellt behöva avvika från regelverket. 

 • Sannaskolan F-9 blir en 7-9 skola. Barn som är vana vid att söka förskoleklass på Sannaskolan får istället söka den nya skolan som har arbetsnamnet Fixfabriken. De som går årskurs 6 på Sannaskolan blir automatiskt flyttade till Sannaskolan 7-9 kommande läsår och behöver alltså inte önska skola.  

 • Parkskolan blir en F-6 skolan. Årskurs 3 på Parskolan går kvar utan att önska ny skola. 

 • Det är trångt i årskurs 7 i Majorna-Linné, Frölunda-Högsbo samt de norra delarna av Västra Göteborg. Det innebär att elever kanske får annan skola än de tänkt, dock inom regelverket. 

Utbildningsområde Nordost 

 • Lilla Gårdstensskolan F-3 är en helt ny skola som startar höstterminen 2022.  

 • Det är trångt i förskoleklass i framförallt Bergsjön och delvis även Utby. Kortedala och Utby avlastar Bergsjön. Det arbetas på kapacitetsökningar i Utby (som alltså kommer påfrestas av Bergsjön), men dessa kan dröja en bit in på läsåret. 

 • Årskurs 3 (Björsaredsskolan) brukar söka sig till Bergumskolan och Gunnilseskolan. Har varit oklart om det kommer finnas plats på Bergum, men det är nu säkrat. 

Utbildningsområde Sydväst 

 • Högsboskolan årskurs 4 brukar söka sig till Skytteskolan. Skytteskolan kommer i år ha begränsad kapacitet för årskurs 4. Flatåsskolan är ett bra alternativ för dessa elever. 

 • Det är trångt i årkurs 6 på Brottkärrskolan (som är en F-6 skola). Vi förväntar oss att många kommer byta till fristående Noblaskolan, men ser gärna att elever ansöker om skolbyte till Nygårdsskolan. Ingen blir automatiskt flyttad dit. 

 • Det är trångt i årskurs 7 i Majorna-Linné, Frölunda-Högsbo samt de norra delarna av Västra Göteborg. Det innebär att elever kanske får annan skola än de tänkt, dock inom regelverket. 

 • Näsetskolan blir en F-6 skola. Eleverna i blivande åk 4 kommer tillfälligt få sin undervisning på Åkeredskolan under tiden paviljonglösning för Näsetskolan arbetas fram.   

Utbildningsområde Hisingen 

 • Det är trångt i Bärby. Vi arbetar på en paviljonglösning men det är inte klart. Om paviljonglösningen inte blir av kommer vi inte klara regelverket.  

 • Det är trångt i Biskopsgården i förskoleklass. Alla elever kommer kunna få plats, men vi kommer eventuellt behöva avvika något från regelverket främst när det gäller närområdesskolor. 

 • Det är trångt i Lundby förskoleklass. Vi arbetar på en paviljonglösning men det är inte klart. Om paviljonglösning inte blir av kommer alla elever kunna få plats, men vi kommer eventuellt behöva avvika något från regelverket främst när det gäller närområdesskolor. 

 • Det är trångt i Backaområdet i förskoleklass. Skogomeskolan och Brunnsboskolan är bra alternativ. 

 • Kärrdalsskolans elever är vana vid att söka sig till Toleredsskolan. Tolered kommer inte ta in så många elever. Alternativet till Toleredsskolan är Svartedalsskolan och Lerlyckeskolan. 

 • Det är trångt i Biskop/Lundby åk 7. Alla elever kommer få plats, men det innebär att elever kanske får annan skola än de tänkt, dock inom regelverket. 

 • I Torslanda är det fortsatt trångt men eleverna brukar söka sig till Trulsegården.