Regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Här kan du läsa mer om regler för skolplacering. Vi kommer från och med 1 januari ha ett gemensamt regelverk för Förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Syftet med reglerna är att stärka rätten till en skola nära hemmet och att det ska finnas en större tydlighet för elever och vårdnadshavare vilka skolenheter som ingår i elevens närområde. 

Sammanfattning av reglerna

Elever som ska börja skolan eller byta skolenhet har rätt till en plats inom: 

 • Årskurs F-3, max 2000 meter (2 kilometer)  
 • Årskurs 4–6, max 4000 meter (4 kilometer)  
 • Årskurs 7–9, max 6000 meter (6 kilometer) 

Avstånden gäller skolväg, inte fågelväg. Med skolväg räknas framför allt gång- och cykelväg. ​​

Reglerna gäller inte de skolenheter som har olika typer av färdighetsprov, till exempel musik.

Reglerna gäller inte grundsärskolan.  

Stärkt rätt till en skola nära hemmet

Elever ska ha rätt att få en placering på någon av de närmsta skolenheterna. 

 • I F-6 är det en plats på någon av de fyra närmsta skolenheterna. 
 • I årskurs 7–9 någon av de fem närmsta skolenheterna.  

I e-tjänsten och på Skolkartan på www.goteborg.se/onskaskola kan vårdnadshavare och elever  se vilka skolenheter som ligger närmast. 

Om man inte önskar skolenhet kommer eleven med andra ord att få en plats på någon av de 4 eller 5 skolenheterna som ligger närmast. 

Det är viktigt att veta att:

 • Inga elever är garanterade platser på en specifik skolenhet.
 • Vi kan inte säga på förhand vilka elever som kommer att få en plats i vilken skolenhet.
 • Alla kommer inte kunna få en plats på skolenheten de helst vill gå i.
 • Alla kommer inte vara nöjda.
 • Att skolenheter är uppdelade i skolområden betyder inte att en elev har rätt till de skolor som ligger inom hens skolområde.

Det kan finnas geografiska områden där det är svårigheter med antal skolplatser och avstånd. För att varje elev ska få en rimlig skolplacering samtidigt som vi ser vad som är bäst för alla elever i Göteborgs stad får grundskoleförvaltningen i undantagsfall göra avsteg från reglerna på grund av ekonomi eller organisation.

Om det är fler som önskar en skolenhet än vad det finns lediga platser

Om det är fler elever som önskar en skolenhet än vad det finns platser gäller följande urvalskriterier: 

 • Eleven har äldre syskon på aktuell skolenhet i årskurs F-6 kommande läsår (syskonförtur)    
 • Relativ närhet   
 • Absolut närhet  
 • När två elever har samma relativa och absoluta närhet till en skolenhet ska det lottas mellan dessa elever. 

Absolut närhet och relativ närhet

Absolut närhet betyder att den elev som bor närmast skolan får förtur. 

Relativ närhet betyder istället att den elev som förlorar mest på att inte få platsen får förtur. 

Elever som bor nära skolor har en fördel av absolut närhet, medan elever som bor i ytterområden har en fördel av relativ närhet. 

Relativ närhet kan bidra till att alla elever får ungefär lika långt till skolan. Det kan också leda till att elever som bor i ett visst område i större utsträckning hålls samman.  

Relativ närhet kan samtidigt betyda att det blir mindre förutsägbart för en del. 


Josefin bor närmare skola A än Adam. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och skola B är större för Adam är det ändå Adam som får platsen i skola A. Hade vi däremot haft absolut närhet hade Josefin fått platsen. Sven och Sonia bor lika nära skola A. Men eftersom skillnaden i skolväg mellan skola A och den alternativa skolan är större för Sonia, är det Sonia som får platsen i skola A.

Mer information om regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Du kan läsa mer om de reglerna och vad det innebär i praktiken via länkarna nedan. Där finns också en Power Point-presentation som sammanfattar de nya reglerna.