Skolfotografering

Om din skola önskar att ha skolfoto måste ni följa regelverket både för inköp och upphandling samt dataskydd.

Direktupphandling

Eftersom vi inte har något centralt ramavtal ska detta direktupphandlas av respektive rektor. Det är rektorn på respektive skola som bestämmer om skolan ska genomföra skolfotografering.

Du kan få stöd kring en direktupphandling från din skolområdesadministratör.

Dataskydd

När du överväger att ha skolfotografering ska rektor kontakta någon av förvaltningens informationssäkerhetssamordnare för att säkerställa att personuppgiftsbiträdesavtal (pub-avtal) finns. Pub-avtal är nödvändiga för att säkerställa att grundskoleförvaltningen och leverantören efterlever dataskyddsförordningen så att barnens personuppgifter får rätt skydd.

Du når informationssäkerhetssamordnarna via informationssakerhet@grundskola.goteborg.se

Kontaktinformation

För hjälp med direktupphandling, kontakta din områdesadministratör. För hjälp med pub-avtal, kontakta informationssakerhet@grundskola.goteborg.se