Elevregistrering i särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4

Elevregistreringen som skoladministratörer och centrala administratörer gör i procapita är avgörande för ett antal processer för planering och uppföljning som hela tiden pågår i grundskoleförvaltningen.

Rätt elevregistrering är ett måste för flera processer 

Elevregistreringen i procapita utgör grunddata för:

  • Utbetalning av elevpeng till skolenheterna
  • Planering av skolenheternas elevkapacitet
  • Närvaroregistrering i Hjärntorget
  • Skolpliktsbevakning

Ingen av processerna ovan skulle fungera utan ordning och reda i procapita. För att grunddatan ska var tillförlitlig är detaljerna i elevregistreringen avgörande. Det är viktigt att alla som registrerar i procapita gör på det sätt som rutiner och instruktioner föreskriver. Fel i registreringen kan till exempel leda till att elevpengen inte kommer till rätt skolenhet, vilket försvårar rektors arbete att tillgodose elevers rätt till utbildning och behov av särskilt stöd.

Registrering för elever i särskild undervisningsgrupp nivå 2 och 4

Registrering av elever som efter rektors beslut får sin undervisning i särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4 behöver hanteras på särskilt sätt för att elevpengen ska hamna på rätt skolenhet. Du hittar mer information om hur den registreringen går till i stöddokumenten som finns i högerspalten på den här sidan.   

Kontaktinformation

Om du har frågor om elevregistrering för elever i särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4 ska du kontakta: procapita@grundskola.goteborg.se                                                                                                                                                

Om du har frågor om fritidshemsregistrering för elever i särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4 ska du kontakta: fritidsplacering@grundskola.goteborg.se