Registrering av elevernas kunskapsresultat för alla skolformer

På den här sidan hittar du information om var du skriver in kunskapsresultatet och tidplan för det. Tidplanen gäller läsåret 2021/2022.

Information om betygshantering i IST för lärare hittar du här: Länk

Datumen i formuläret nedan uppdaterades 9 september 2021 klockan 13:00

Höstterminen 2021

Vad

När

Vem

Sista dagen för registrering av kunskapsresultat i IST för årskurs 6-9

Registrering av utvalda elevresultat förskoleklass sker via excelfil senast 31 januari. Fil skickas till rektor under vecka 49.

14 december klockan 23:59

 • Lärare i grundskola årskurs 6-9.
 • Lärare i grundsärskola
  årskurs 6 och 9.
 • Lärare i förskoleklass.

Lärare går igenom betygskatalogen, hittar eventuella fel och signerar därefter.

15 och 16 december

 • Lärare i grundskola årskurs 6-9.
 • Lärare i grundsärskola
  årskurs 6 och 9
 • skoladministratör

Rättelser av inrapporterat resultat i IST

Fram till 17 december klockan 14.00

Skoladministratör

Resultatinformationen hämtas från systemet

17 december klockan 14.00

Stödfunktionerna

Indra (*1) stänger för import av betyg för årskurs 9. Indra är systemet för Gymnasieantagningen.

20 december klockan 12.00

Skoladministratör

Skolavslutning

22 december

 


Tidplan för registrering vårterminen 2022

Det som skolorna ska registrera är:

 • Kartläggningsmaterial för förskoleklass. 
 • Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk och matematik, grundsärskolan.
 • Kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9 i matematik, svenska, svenska som andraspråk, NO och SO, grundsärskolan. 
 • Betyg för årskurs 6-9 i grundsärskolan.
 • Bedömningsstöd för årskurs 1 i svenska, svenska som andraspråk, grundskolan.
 • Kunskapskrav för årskurs 3 i matematik, svenska, svenska som andraspråk, NO och SO, grundskolan. 
 • Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 grundskolan. 
 • Betyg, 6, 7, 8 och 9, grundskolan. 

Vårterminen 2022

Vad

När

Vem

Sista dagen för registrering av kunskapsresultat i IST för årskurs 6-9

2 juni klockan 23:59

Lärare årskurs 6-9 i grundskola och grundsärskola.

Lärare i grundskola går igenom betygskatalogen, hittar eventuella fel och signerar därefter.

3 och 7 juni

Lärare i grundskola årskurs 6-9 och skoladministratör.

Rättelser av inrapporterat resultat i IST

Fram till 8 juni klockan 14.00

Skoladministratör

Resultatinformationen hämtas från systemet

8 juni klockan 14.00

Stödfunktionerna

Indra (*1) stänger för import av betyg för årskurs 9. Indra är systemet för Gymnasieantagningen.

9 juni klockan 12.00

Skoladministratör

Skolavslutning

14 juni

 


Kontaktinformation

Har du frågor om registrering kan du kontakta IST via mejladressen istadministration@grundskola.goteborg.se. Har du frågor om förskoleklass kan du kontakta Annika. Har du frågor om grundsärskola kan du kontakta Anneli. Övriga frågor tas via funktionsbrevlådan istadministration@grundskola.goteborg.se

Verksamhetsutvecklare