Religion eller annan trosuppfattning

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av diskrimineringslagens skydd (Källa Diskrimineringsombudsmannen).

Material för fortbildning

 • Boken "Samma rötter. Abrahams barn i tre religioner" (2013) från Rosenblad, D: & Rosenblad, F. Fondi.
 • Artiklar som utgångspunkt för diskussioner
  "En fredens ring" I Februari 2015 tog organisationen Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet initiativet till aktionen “En fredens ring runt Sveriges synagogor”. Artikeln om aktionen kan du hämta här
 • Film: Diskrimineringsombudsmannen har gjort tre filmer kring olika former av diskriminering. En av filmerna rör religion. Här hittar du filmen
 • Film: HBTQ moskéen som inte stänger någon ute. Tal, engelska undertexter svenska. Här hittar du filmen.
 • Film Guds hus. I Fisksätra samarbetar svenska kyrkans församling, katolska församlingen och den muslimska församlingen i ett projekt att skapa ett gemensamt hus för de tre församlingarna. Skrolla ned på sidan så hittar du en kort informationsfilm om projektet. Mer information hittar du på webbplatsen Guds hus.
 • Filmer Sveriges interreligiösa råd har i samarbete med Sveriges kristna råd tagit fram Interreligiös fredsantologi som består av 4 korta filmer om dialog mellan religioner. Här hittar du filmerna. 

Utbildning föreläsning för elever

 • Under samma himmel, Sensus Nu har ni möjlighet att anmäla er klass till en interreligiös kurs för goda relationer i skolan. Genom kursen får eleverna möjlighet att utveckla en interreligiös och interkulturell kompetens. Kursens pågår under en termin. Den omfattar ca 15 pass á 60 – 80 minuter och bör rymmas inom klassens ordinarie schema. Kursen är gratis och riktar sig till elever i årskurs 8. Den är utformad för att passa alla skolor, oavsett om normen bland eleverna är religiös eller sekulär. Här hittar du mer information

Material för undervisning

 • Digitala besök med en guide som visar Synagogan och svarar på frågor erbjuds under rådande pandemi. Så snart situationen tillåter kommer vi studiebesök på plats erbjudas. Här hittar du mer
  information.
 • Berättargruppen EDUT erbjuder skolor i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen kostnadsfria personliga vittnesmål från Förintelsen anpassade för skolungdomar samt utbildningsdagar för lärare med teman som antisemitism och Förintelsen med dess lärdomar. Målgrupp år 7-9. Mer information och möjlighet att boka föreläsare hittar du här.
 • Studiebesök i synagoga: Judiska församlingens informationsverksamhet erbjuder studiebesök i synagogan. Nu erbjuds återigen ”på plats” i synagogan studiebesök med guide som visar synagogan och svarar på frågor. Möjligheten till digitala studiebesök erbjuds fortfarande om det skulle passa bättre. Ämnen som berörs under dessa studiebesök är synagogan och dess historia, judisk religion och historia, förintelsen samt frågor och spörsmål som elever kan tänkas ha. Besöken är kostnadsfria för skolor i Göteborg. På hemsidan finns mer information samt möjlighet att boka sig. https://www.judiskaforsamlingen.se/
 • RFSL Ungdom, Jag vet att gud älskar mig. Berättelser om att vara troende HBTQ person. 16 enskilda personer berättar om att vara homo, bi, trans eller queer och tro på Gud. De trosinriktningar som berörs är aspekter av de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Du hittar materialet på webbplatsen till RFSL Ungdom.
 •  UMO, ungdomsmottagningen har tagit fram en film: Skolavslutningen,  som problematiserar tro och religion i skolan där alla har rätt att tro på vad man vill Här hittar du filmen


Kontaktinformation

- Sidorna kommer att uppdateras efterhand och vi tar gärna emot tips på bra och användbart material, som du vill dela med dig av till andra i staden.

Anita Molin, Samordnare normer och värden, anita.molin@grundskola.goteborg.se samt Maria Fridén, Verksamhetsutvecklare demokrati, maria.friden@grundskola.goteborg.se