Om sidorna - AKTUELLT just nu!

Innehållet riktar sig främst till dig som pedagog, skolledare eller elevhälsopersonal inom Göteborgs stad och som vill öka din kunskap och hitta pedagogiskt material kopplat till skolans demokrati och värdegrundsuppdrag.

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. 

Webbplatsen är upplagd efter olika teman som ingår i skolans värdegrundsuppdrag.Teamet för mänskliga rättigheter har som uppdrag att samordna och erbjuda stöd till skolor inom demokrati och värdegrundsuppdraget, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Vi tar tacksamt emot synpunkter, förslag och idéer för att utveckla sidan vidare.

Aktuellt just nu!

Göteborgs Stads kompetenscentrum  erbjuder flera intressanta föreläsningar kring våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt hur man kan främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Utbildningarna är kostnadsfria för medarbetare i Göteborgs Stad. All information och anmälningslänkar hittar du här

Under samma himmel, Sensus Nu har ni möjlighet att anmäla er klass till en interreligiös kurs för goda relationer i skolan. Genom kursen får eleverna möjlighet att utveckla en interreligiös och interkulturell kompetens. Kursens pågår under en termin. Den omfattar ca 15 pass á 60 – 80 minuter och bör rymmas inom klassens ordinarie schema. Kursen är gratis och riktar sig till elever i årskurs 8. Den är utformad för att passa alla skolor, oavsett om normen bland eleverna är religiös eller sekulär. Här hittar du mer information

Satsar din skola på demokrati i år? Charta för demokrati är ett erbjudande om stöd och kunskap till skolor i att ta sig an det demokratiska uppdraget. Charta för demokrati i skolan genomförs av Center för skolutveckling i samarbete med grundskoleförvaltningen. Här hittar du information om projektet och hur du anmäler intresse

Demokratin 100 år!  Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati i dag och i framtiden. Du kan hitta undervisningsmaterial och olika uppmärksammande på riksdagens sidan. 

KALENDARIUM 

13/11-27/2 Vandringsutställning Flykten till Marstrand I utställningen möter du flyktingarnas egna röster om uppväxten i Polen, den antisemitiska kampanjen, hur det var att hamna på Marstrand och hur livet i Sverige blev. Fotografier, texter och röstinspelningar skapar en levande berättelse om traumatiska och okända händelser med stark koppling till aktuella frågor – antisemitism, flykt, minne, språk, exil och identitet. Ett pedagogiskt material har tagits fram för elever i högstadiet med lärarledda övningar som kan göras före, under och efter utställningsbesöket. Här hittar du mer information om utställningen. Här hittar du kalendarium samt pedagogiskt material för utställningen. Målgrupp Högstadiet

12/1-23/2 Utställning - Heliga rum: Göteborg en stad med många religioner. Utställning på Göteborgs stadsbibliotek Skolklasser på högstadiet välkomnas. Lärarhandledning finns och guide kan bokas kostnadsfritt. Varje klass kan även få ett exemplar av boken Heliga rum. Här finns mer information.
Kontaktinformation

- Sidorna kommer att uppdateras efterhand och vi tar gärna emot tips på bra och användbart material, som du vill dela med dig av till andra i staden.

Anita Molin, Samordnare normer och värden, anita.molin@grundskola.goteborg.se samt Maria Fridén, Verksamhetsutvecklare demokrati, maria.friden@grundskola.goteborg.se