Etnisk tillhörighet inklusive nationella minoriteter

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering (källa DO)

Nationella minoriteter

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. 
Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor 2020–2023
Handlingsplan för nationella minoritetsfrågor
 

Modersmålsundervisning
Om eleven har ett annat modersmål än svenska har eleven rätt till modersmålsundervisning utifrån de kraven som ställs. Elever som tillhör nationella minoriteter har alltid rätt att läsa sitt modersmål. Då gäller inte heller kraven på förkunskaper, antal elever i undervisningsgruppen eller språket i hemmet. Läs mer om modersmålsundervisning.

Här hittar du anvisningen för modersmålsundervisning i grundskoleförvaltningen.

Finskt förvaltningsområde

Göteborg är del av det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2011. Det innebär att den sverigefinska minoriteten har rätt till förstärkt skydd. Invånarna har rätt att använda sitt nationella minoritetsspråk i skriftlig och muntlig kontakt med kommun, region och statliga myndigheter och rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller delvis på sitt nationella minoritetsspråk. Även utanför förvaltningsområdena har den samiska och tornedalska minoriteten särskilda rättigheter om det finns språkkunnig personal i kommunen.

Läs mer om finskt förvaltningsområde på goteborg.se.
Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde 2020-2023
Handlingsplan för finskt förvaltningsområde 


Material för fortbildning/utbildningar

 • Skolverkets information kring Nationella minoriteters rätt till sitt språk, samt skolors ansvar för att främja de nationella minoritetsspråken. Här hittar du materialet
 • Film skolverket som beskriver vad som står i kursplaner kring nationella minoritetsspråk. Här hittar du filmen
 • Göteborg stad: Här kan du läsa om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt modersmålsstöd och modersmålsundervisning här ligger även Göteborgs stads filmer om nationella minoritetsfrågor. Här hittar du materialet
 • Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna. Här hittar du materialet

Material för undervisning

 • Läromedel i jiddisch för nybörjare.  Läromedlet Familjen Jiddisch är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Läraren kan välja att använda de delar av läromedlet som hen anser passa eleverna. Det går också bra, att med hjälp av Familjen Jiddisch, lära sig språket på egen hand. Här hittar du materialet 
 • Forum för levande historia har samlat övningar, workshops, handledningar och mycket annat kopplat till Antiziganism, Rasism mot Samer, Antisemetism, Afrofobi, Islamofobi. Målgrupp år 4-9. Här hittar du materialet
 • "Hej Sverige" är ett material skapat av Friends och UNHCR. Materialet utgår från ensamkommande flyktingbarns berättelser och lyfter frågor som rör identitet, att vara ny, fördomar, trygghet och mänskliga rättigheter. Här finns lärarhandledning, film, seriealbum och berättelser. Här finns även en sida riktat direkt till eleverna. Målgrupp år 7-9 Här finns materialet
 • Skolbibliotekscentralen i Göteborg har en depå med böcker på de olika minoritetsspråken som man kan låna från, till sina skolor. Här är länken till sidan
 • Världsbiblioteket - Här finns böcker på många olika språk. Man kan ladda ner, läsa och lyssna gratis när man vill, så mycket man vill. Här finns materialet 
 • "Bläddra" är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli. Bläddra är helt kostnadsfri för användaren och innehåller litteratur för barn, ungdomar och vuxna. E-böckerna går att nå överallt i landet och är tillgängliga offline. Det krävs inget konto eller inloggning för att ta del av litteraturen. Du kan läsa mer här på Kungliga bibliotekets sida.
 • Filmpedagogiskt paket om nationella minoriteter
  Filminstitutet har tagit fram ett pedagogiskt paket med en huvudhandledning och handledningar till sju filmer för att underlätta skolans uppdrag att undervisa om de nationella minoriteterna. Här lyfter de filmens pedagogiska möjligheter. Handledningarna hittar du här filmerna hittar du på Filmrikets sida där du registrerar dig, filmriketplay.com Målgrupp åk 6-9
 • VGR, Bamse Må Bra Detta är en specialutgåva av tidningen Bamse. Tidningen tar upp frågor om kost, motion, tandhygien och är ett hjälpmedel för att prata med barn om hälsa. Tidningen är översatt till de nationella minoritetsspråken; finska, meänkieli, jiddisch, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska samt till fyra varieteter av romani chib (lovari, arli, kelderash och resande romani). Kopplat till tidningen finns också ett pussel på svenska och finska. Tidningen och pusslen är gratis och finns att beställa på Västra Götalandskontorets koncernkontor: jesper.svensson@vgregion.se. Ange språk, antal tidningar/pussel och adress/telefonnummer.
 •  Film — Tänk till Melanin Hur är det att vara ung och identifiera sig som afrosvensk eller svart i Sverige? Tänk till - Melanin tar upp frågor om media, identitet, kärlek och skönhet och ger verktyg när det gäller hur man bemöter stereotypisering, rasism och känslan av utanförskap, målgrupp år 7-9. Här hittar du filmerna 

Flaggning i Göteborgs stad

I samband med West Pride hissas regnbågsflaggor runt om i Göteborg. I samband med i Sverige erkända minoritetsfolks (samer 6 februari, romer 8 april) nationaldagar samt sverigefinnarnas dag (24 februari), sker flaggningen på paradstängerna vid en ceremoni på Gustaf Adolfs Torg. På resandefolkets dag den 29 september hissas svensk flagga och på FN-dagen (24 oktober) hissas FN-flaggan på paradstängerna Här finns mer information


Kontaktinformation

- Sidorna kommer att uppdateras efterhand och vi tar gärna emot tips på bra och användbart material, som du vill dela med dig av till andra i staden.

Anita Molin, Samordnare normer och värden, anita.molin@grundskola.goteborg.se samt Maria Fridén, Verksamhetsutvecklare demokrati, maria.friden@grundskola.goteborg.se