Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

”Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak, de har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden.” skolverket

Material för fortbildning

  • Här är Göteborg stads temasida: kompetensutveckling i sociala frågor. Här hittar du information om kompetensutveckling och stöd i arbetet inom områdena drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa samt våld i nära och heder. Via sidan kan du ta del av erbjudanden om bland annat utbildningar, föreläsningar och konferenser. Du kan även ta kontakt för att få processtöd och konsultationer utifrån era behov. På sidan finns också rapporter och kartläggningar inom aktuella områden. Kompetensutveckling i sociala frågor: Drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa, våld i nära och heder. 

  • Skolverket: Här finns ett webbaserat arbetsmaterial om ANDT(S) för skolpersonal. Det följer en struktur för kollegialt lärande i att arbeta med frågorna som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Här finns även länkar till andra aktörer som har material och ger stöd i dessa frågor. Här hittar du materialet
  • På sidan Drugsmart som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning får du hjälp att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. Här hittar du materialet

Material för undervisning

  • Metodmaterial: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har en sida med metodmaterial för lärare. Den visar på hur man kan integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Här hittar du materialet
  • Youmo är en sajt för den från 13 till 20 år. Här finns bland annat material kopplat till tobak, alkohol och droger. På Youmo kan man se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Här finns materialet