Ålder

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder, omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Material för fortbildning

  • Vuxennormen  hur möjliggör du barns perspektiv? Filmer skapade av Region Skåne som kan bidra som diskussionsunderlag. Här hittar du materialet
Kontaktinformation

- Sidorna kommer att uppdateras efterhand och vi tar gärna emot tips på bra och användbart material, som du vill dela med dig av till andra i staden.

Anita Molin, Samordnare normer och värden, anita.molin@grundskola.goteborg.se samt Maria Fridén, Verksamhetsutvecklare demokrati, maria.friden@grundskola.goteborg.se