Om Kultur i skolan - Kulis

Barnkonventionen, artikel 31, säger att alla barn har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Stater ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Kultur betyder odla. Inom Göteborgs Stad finns ett nätverk inom Göteborg kring barn- och ungdomskultur för grundskolor: Kulis.

På alla skolor i Göteborg ska det finnas minst ett kulturombud, som tillsammans med förvaltningens kultursamordnare ansvarar för att tillgången till kultur är jämlik över hela staden.

Men även du som enskild lärare kan naturligtvis aktivt arbeta för att dina elever får ta del av kulturupplevelser. Tillsammans odlar vi kultur genom att låta så många som möjligt möta den i olika skepnader.

Budget: Kultur i Skolan och förvaltningens kultursamordnare har två "budgetpåsar" för att ge våra elever tillgång till kultur. Det går inte från den enskilda skolans budget.

Genom Kulis administreras en kommunal budget. De här pengarna går i första hand till att uppleva och besöka kultur. Varje klass ska på den här budgeten kunna boka in sig på ett scenkonstbesök, ett skolbiobesök och en museilektion. Från och med 2022 bokas det mesta av utbudet via KuBo, kubo.goteborg.se

Mer information om Kulis och kulturupplevelser för eleverna under skoltid kan du läsa på Upplevelser Kulis.

Genom Skapande skola hanterar vi de medel som Kultur i Skolan/ kultursamordnarna och förvaltningen årligen söker läsårsvis från Kulturrådet. Dessa medel använder vi för att låta elever skapa kultur tillsammans med en professionell konstnär.  Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer.

Tips och mer information om de olika kulturämnen som skolorna kan söka projektmedel för hittar du på Skapande Skola.

Skolans demokrati - och värdegrundsuppdrag är ämnen som ofta berörs i samband med olika kulturprojekt och kulturupplevelser. Mer information, metoder och inspiration inför och efter olika kulturupplevelser kan du också finna på förvaltningens sidor om normer och värden.

Kultur i Skolan/ Kultursamordnare:

Anna Lilja                            Utbildningsområde: Centrum   

Elizabeth J. Leone              Utbildningsområde: Hisingen

Karin Hjertstrand               Utbildningsområde: Nordost

Pia Ask                                 Utbildningsområde: Sydväst

Kontaktinformation

Frågor, funderingar, felaktigheter, förslag, kontakta gärna Kultur i Skolan:

Kultur i Skolan/ Kultursamordnare: Anna Lilja: 0707-85 71 03 Elizabeth J. Leone: 0728-56 79 93 Karin Hjertstrand: 0767-22 21 53 Pia Ask: 0707-95 68 39