Skolplaceringar

Här har vi samlat information om skolplaceringar i förskoleklass och grundskola inför läsår 2022/2023. Här kan du se tidplan, kommunikationsmaterial, läsa senaste nytt och hitta kontaktuppgifter.


Närvaro och frånvaro

Här hittar du information och stödmaterial om närvaro och frånvaro. 

Registering av kunskapsresultat

Här hittar du tidplan och annan information kring registreringen av kunskapsresultaten. Tidplanen gäller läsåret 2021/2022.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla elevernas undervisning.

Samarbete och samverkan med skolan

Göteborgs stads skolor har en lång tradition av internationellt arbete som ökat den internationella kompetensen både hos våra elever och personal.

EU och internationellt arbete

Göteborgs stads skolor har en lång tradition av internationellt arbete som ökat den internationella kompetensen både hos våra elever och personal.

Normer och värden i skolan

Normer och värden i skolan och klassrummet, med olika temaområden och förslag på metoder med mera.

Elevregistrering i särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4

Här hittar du processkartor och instruktioner som du kan ta hjälp av i ditt arbete med att registrera elever i särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4.  

Skola och omvärld

Läs mer om prao för eleverna i våra skolor. Gymnasiedagar och Future skills

Till blanketter

Här hittar du länkar till blanketter som vi använder i vårt dagliga arbete.

Särskilt samordnande insatser SSI

SSI omfattar verksamheter som sjukhusundervisning, undervisning i skyddat boende och hälsoäventyret.

KULIS - kultur i skolan

Här är information om KULIS och vad vi erbjuder.

Skolfotografering

Läs mer om vad som gäller kring skolfotografering.

Egenvård

Här finns information om vilka regler och rutiner som gäller för elevers egenvård i skolan.

Samverkan mellan skola och hem

Här kan du läsa mer om arbetet med samverkan mellan skola och hem.

Simundervisning

Här kan du läsa mer om simundervisning i grundskolan och grundsärskolan samt om Göteborgs Stads satsning Simlyftet.

${loading}