Senast uppdaterad: 2022-04-20 klockan 15:19

Nyanlända elever

Mottagningsenheten ansvarar för att ta emot nyanlända elever. Här kan du läsa mer introduktion och skolplacering. 


Stöd till medarbetare

Här hittar du bland annat tips om hur du kan bemöta oroliga elever.

Pågående arbete

Här kan du läsa om aktuella åtgärder och information om hur arbetsgruppen jobbar. 

Säkerhet

Här hittar du information kopplad till olika säkerhetsfrågor. Till exempel IT-säkerhet och skyddsrum. 

Ukrainabrev

Varje vecka skickar grundskoleförvaltningen ut ett Ukrainabrev med information om krigets påverkan på vår verksamhet. 

Nulägesbild

Här kan du läsa aktuell information hur Ukrainakriget påverkar vår verksamhet. 

${loading}