Vid fall av covid-19

För dig som rektor för skolenhet

Här finns det information om hur du som rektor på en grundskolenhet eller grundsärskoleenhet ska göra när du får veta att en medarbetare eller elev har konstaterad covid-19.


För dig som chef

Här finns det information om hur du som chef på annan enhet än grundskola eller grundsärskola ska göra när du får veta att en medarbetare har konstaterad covid-19.


Beställa gurgeltester för elever

Vi ska inte längre dela ut gurgeltest till eleverna. 

Så gör vi om en elev får covid-19 symptom i skolan

Här finns det information om hur du som jobbar i skolan ska göra om en elev blir sjuk med symptom på covid-19.

${loading}