Frågor och svar - medarbetare och chefer

Vanliga frågor och svar från medarbetare och chefer.

Frågor och svar för vårdnadshavare hittar du på webbsidan goteborg.se/covid19grundskola.

Gäller andra regler vid resor på arbetstid?

Läs mer om vad som gäller för resor här.

Testat mig för covid-19

Testa dig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Jag tror att jag har blivit smittad av covid-19 på jobbet. Vad ska jag göra?

Om du är smittad av covid-19 ska du berätta det för din chef. Din chef ska då utreda om du har blivit smittad i samband med arbetet. Om du har blivit smittad i samband med ditt arbete ska din chef dokumentera det i verktyget IA och anmäla det som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

För att inte exponeras för smitta är det viktigt att alla medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och hygienrutiner samt stanna hemma vid symptom. Du ska även följa de rutiner och använda den skyddsutrustning ni beslutat om på din arbetsplats.

Jag som medarbetare är sjuk, eller tror att jag är sjuk, vad ska jag göra?

Medarbetare som är sjuka ska inte vara på jobbet. Medarbetare ska stanna hemma även vid lättare symptom, så som hosta, nysningar, snuva eller ont i halsen. Läs mer på 1177.

Förskolan/skolan där mitt barn går är stängd på grund av covid-19-smitta. Vad gäller?

Om du måste vara hemma med ditt barn registrerar din frånvaro som "tillfällig föräldrapenning (VAB)" i Personec. Följ den här länken för att komma till Personec. Ansök om ersättning från Försäkringskassan.

Läs mer om vad som gäller kring ersättning på Försäkringskassans sidor.

Om din medarbetare tillhör någon av Socialstyrelsens identifierade riskgrupper i åldrarna 18-67 år gäller detta

1. Anpassa arbetsplatsen

Ha en dialog med din medarbetare om hur ni kan anpassa nuvarande arbetsuppgifter och uppdrag så att hen kan fortsätta arbeta på plats? 

2. Anpassa arbetsuppgifterna på arbetsplatsen  

Fundera på det är möjligt att din medarbetare göra andra arbetsuppgifter under en tidsperiod?   

3. Arbeta på distans hemifrån  

Om det inte går att göra anpassningar på arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna kan arbete på distans hemifrån vara ett alternativ.   

4. Ansöka om sjukpenning  

Om din medarbetare inte kan arbeta för att hen är sjuk kan hen ansöka om sjukpenning som vanligt.  

5. Särskilda regler för gravida medarbetare

Det finns särskilda regler för gravida medarbetare 
Riskbedömning för gravida medarbetare

Kontakta din HR-ansvarig om du har frågor 

Har du som chef frågor ta kontakt med din HR- ansvarig.  

Hur agerar vi om en elev blir sjuk under skoltid?

Elever som är sjuka ska inte vara i skolan. Elever ska stanna hemma även vid lättare symptom, så som hosta, nysningar, är snuviga eller har ont i halsen.

Läs mer om vad som gäller för sjuka barn på vår sida för covid-19 på goteborg.se.

Tänk på att endast kontakta 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning.

På skolan jag arbetar finns ett barn med nedsatt immunförsvar som vårdnadshavarna vill hålla hemma från skolan på grund av smittorisken. Hur ska jag hantera det här?

Om ett barn har nedsatt immunförsvar eller en annan sjukdom, bör vårdnadshavare kontakta barnets läkare.

Elevers frånvaro och covid-19

Just nu är fler elever än vanligt hemma från skolan på grund av covid-19. Om elever inte är frånvaroanmälda ska vårdnadshavare som vanligt kontaktas, enligt skolans rutin.

Följ vanliga rutiner för frånvaro på din skola.

Mitt barn har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, hur ska jag göra?

Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om barnet har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, bör du kontakta barnets läkare för råd och vägledning.