Digitala möten

Grundskoleförvaltningen har avtal med två tjänster för videomöten, Microsoft Teams och Google Meet. Här kan du läsa mer om hur du kan använda tjänsterna och hur det fungerar om du delar känsliga personuppgifter i videomötena.

Om Microsoft Teams

Teams är en del av Office 365 och finns tillgänglig för alla medarbetare i grundskoleförvaltningen. I tjänsten kan du ha videosamtal med personer inom och utanför Göteborgs Stad.

Personuppgifter i Microsoft Teams

Du kan föra samtal som innehåller känsliga personuppgifter över Teams. Samtal med ljud, bild och skärmdelning är krypterade och ingen annan kan ta del av samtalet. Samtalet lagras inte heller någonstans.

Du måste säkerställa identiteten på de som deltar i samtalet. Detta ska göras genom att bildöverföring aktiveras. Om du inte känner igen den du pratar med kan du be hen legitimera sig genom att visa upp sin legitimation framför kameran.

Tänk på att inte dela känslig information i chatten, via delade filer eller inspelningar i Teams eftersom detta lagras i molnet eller lokalt på din dator.

Läs mer om Teams:

Samlade instruktioner för att komma igång med Teams

Tips och råd för att hålla eller delta på möten via Teams

Google Meet

Google Meet är det verktyg du kan använda vid distans- och fjärrundervisning. Du kan också använda Meet i kommunikationen mellan skola och hem som till exempel vid utvecklingssamtal. Du kan bjuda in olika funktioner till Meet exempelvis skolhälsovård, vårdnadshavare och andra myndigheter. 

Personuppgifter i Meet

Samtal med ljud, bild och skärmdelning är krypterade och ingen annan kan ta del av samtalet. Samtalet lagras inte heller någonstans.

Du måste säkerställa identiteten på de som deltar i samtalet. Detta ska göras genom att bildöverföring aktiveras. Om du inte känner igen den du pratar med kan du be hen legitimera sig genom att visa upp sin legitimation framför kameran.

Tänk på att inte dela känslig information i chatten, via delade filer eller inspelningar i Meet eftersom detta lagras i molnet eller lokalt på din dator.

Läs mer om Meet

Mer information och riktlinjer kring Google Meet.