Riskbedömning och lokal rutin

Här hittar du information om riskbedömning på skola eller enhet samt mallen för lokal riskbedömning. 

Personalfrågor

Här finns information om frågor som rör medarbetare. Här kan du läsa mer om anmälan till IA, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Förebygga smitta

Läs om hur du kan göra för att minska smittspridning.

Digitala möten

Läs mer om vilka verktyg du kan använda för att ha digitala möten.

 
${loading}