Inköp och upphandling

 • Kontaktväg-Inköp och upphandling 
 • Inköpsrutiner 
 • Rutiner för kostnader som tas centralt
 • Frågor & Svar 

Leasing

 • Kontaktväg-Göteborg Stads Leasing AB
 • Webbformuläret för beställning av leasingavtal
 • Rutiner och styrande dokument
 • Lathundar
 • Frågor & Svar

Redovisning

 • Kontaktväg-Redovisningstjänster 
 • Kodplan och verksamhetskoder
 • Statistik-internkontroll 
 • Frågor & Svar 

 

Utbildningar

 • Utbildningar för nya medarbetare/enhetschefer
 • Diskussionsforum för erfarna medarbetare/enhetschefer

Tidplan för 2021

 • Tidplan för kontering och resultat
 • Tidplan för årsbokslut

Budget

 • Vad är budget?
 • Resursfördelningsmodellen
 • Budgeten för 2021

God ekonomisk hushållning

 • Ekonomi i balans
 • Effektivt resursutnyttjande
 • Rättvisande ekonomisk bild

Ekonomihandbok

 • Ekonomi i staden
 • Stadens gemensamma dokument

Planering och uppföljning

 • Omvärldsanalys
 • Årsrapport och kvalitetsrapport 
 • Verksamhetsplan
 • Årshjul

Statsbidrag

 • Så jobbar vi med stadsbidrag
 • Översikt över stadsbidrag
 • Ansvar och roller

Stöd från ekonomicontrollers

 • Stöd till utbildningsområden
 • Stöd till varje skolenhet och skolområde
 • Stöd till avdelningar
${loading}