Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

Här finns information och stöd om chefsansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Rektors årshjul

Här hittar du rektors årshjul. Här finns information som gäller för det systematiska kvalitetsarbetet, HR-processer och ekonomistyrning. 

Anställa medarbetare

Behov av att anställa ny personal? Här finns information om hur du går tillväga.

Samverkan

Läs om grundskolans lokala samverkansavtal där de olika nivåerna i samverkan och arbetet inom dem regleras.

Chefsbrev

Varje vecka får du ett chefsbrev. Chefsbrevet innehåller information från stödfunktionerna och förvaltningens ledning och ska stötta dig i ditt uppdrag.

Information från förvaltningens ledning

​Här hittar du som är chef information om de beslut som fattats av förvaltningsledningen. 

Rektorsakademi

Rektorsakademin är vårt sätt att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling för dig som rektor och biträdande rektor i Göteborgs Stads kommunala skolor. 

Chefsforum

Chefsforum är en digital kommunikatonskanal för alla chefer i grundskoleförvaltningen.

Chefs- och medarbetarutveckling

Dags för utbildning? Här hittar du information om utbildningar och kompetensutveckling.

Information om grundskolan och covid-19

​Frågor och svar med mera kring grundskoleförvaltningens arbete med covid-19.

Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är när någon försöker påverka ett beslut som en myndighet fattar, det vill säga ett beslut som du fattar på jobbet. Den otillåtna påverkan kan ske både när du jobbar och på din fritid. Du ska alltid anmäla otillåten påverkan, även om du är osäker på om det är otillåten påverkan.

${loading}