Rubrik för puffgrupp

Offentlinghetsprincipen: allmänna handlingars offentlighet och sekretess

Alla har rätt att se våra handlingar. Att handlingar är offentliga - Offentlighetsprincipen - är en grundlagsfäst rättsprincip med långa anor i Sverige

Post, registrering och diarieföring

Post som är adresserad till grundskoleförvaltningen stämplas vid ankomst och sorteras på Gamlestads Torg. 

Här kan du läsa mer om post till och från grundskoleförvaltningen - om diarium och hur vi hanterar post och diarium.

Begäran om allmän handling

En begäran om att ta del av allmän handling kan inkomma direkt till dig som anställd på grundskoleförvaltningen eller till förvaltningens centrala diarium. Där fördelas ärendet sedan till handläggare.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förordningen ofta kallas, reglerar hur företag, myndigheter och organisationer får behandla personuppgifter. Här hittar du även information om när och hur du gör för att anmäla en personuppgiftsincident.

${loading}