Sidan är under uppdatering.

Central krisledning

 När en händelse eller situation är så pass stor eller allvarlig att den drabbar stora delar av förvaltningens verksamhet behöver den ledas av förvaltningen centralt. Här kan du läsa mer om hur grundskoleförvaltningens rutin ser ut. Rutinen uppdaterades i december 2021. 

Lokal krisledningsplan

Det ska vara enkelt för skolor och andra verksamheter att göra sina lokala krisledningsplaner. Därför finns det en mall som chefer ska använda sig av som stöd för att ta fram en lokal krisledningsplan. Här kan du läsa mer. 

"Pågående dödligt våld"

”Pågående dödligt våld” kallas det när det pågår en händelse som kan leda till att medarbetare eller elever blir skadade eller dödade. Risken för att något sådant ska hända är väldigt liten, men konsekvenserna om något händer kan bli stora. Därför är det viktigt att vi hjälps åt med att vara så förberedda som möjligt. 

Påverkansförsök från personer som uppträder störande eller hotfullt

Alla medarbetare ska känna sig så trygga som möjligt om de blir bemötta av personer som agerar hotfullt eller störande och som försöker påverka dem. Därför finns det en rutin för hur vi kan öka kunskapen och därmed tryggheten inför, under och efter en eventuell händelse.

Extra satsning på fysisk säkerhet

Ungefär 110 skolor kommer under vintern 2021-2022 att få nya lås, larm och passersystem. Det här är en extra satsning som grundskoleförvaltningen gör för att öka tryggheten och säkerheten på skolorna.

Systematiskt brandskyddsarbete

Här hittar du information om hur du som rektor och chef tillsammans med dina medarbetare arbetar med brandskydd på skolan eller arbetsplatsen för att bränder inte ska uppstå. 

Checklista inför jul och nyår

För att minska risken för skadegörelse, inbrott och brand behöver du som rektor stänga skolan på ett säkert sätt inför loven. Du får hjälp att göra det genom att checka av punkterna i den här checklistan.

Råd vid värmeböljor

Under sommaren kan det bli varmt flera dagar i sträck. Därför är det viktigt att du som jobbar på sommarfritids har koll på och följer Folkhälsomyndighetens råd vid värmeböljor.


Förvaltningskontoret på Gamlestads Torg

Läs mer här om grundskoleförvaltningens och förskoleförvaltningens kontor på Gamlestads Torg 7. Här hittar du bland annat information om receptionen, brandskyddsregler och förhållningsregler för kontoret samt om hur den aktivitetsbaserade arbetsplatsen fungerar.

Hot om våld i telefon, mail eller sociala medier

Här finns en checklista som du kan använda om du blir utsatt för hot om våld.

${loading}