För dig som arbetar med utbildning

SPSM om fysisk miljö i skolan

Specialpedagogiska skolmyndighetens ämnessida om fysisk miljö i skolan och hur den påverkar förutsättningarna för vår möjlighet till delaktighet.

DATE lärmaterial

SPSM har skapat DATE lärmaterial som handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktionssätt. Lärmaterialet ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan.


Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning ger stöd för att förskolor och skolor ska utveckla lärmiljön.


Möten för alla (PDF)

Nordens välfärdscenter har sammanställt råd och inspiration för tillgängliga konferenser, seminarier och arrangemang.

Kepskampen på SVT

SVT har sammanställt keps-debatten i skolan där kepsen visar sig vara ett värdefullt hjälpmedel.

SPSM ger ekonomiskt bidrag för särskilda insatser i skolor och förskolor

Du kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Nationell strategi för kulturskolan

Regeringen presenterar nationell strategi (Prop.2017/18:164) för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola. Insatser presenteras som Kulturskoleklivet, utvecklingsbidraget och ett nytt nationellt kulturskolecentrum.

${loading}