Staden ska funka för alla!

Oavsett vad du arbetar med så skapar du förutsättningar för människor att röra sig i Göteborg. Målet är att staden ska funka för alla, och dit når vi först när alla arbetar för att det ska bli så.

Den här temasidan är en länksamling som visar var du kan börja titta för att lära dig mer om hur du kan använda ett funktionshinderperspektiv i ditt vardagliga arbete.

Syftet med temasidan är att vara en kunskapskälla där du kan fördjupa dig i hur vi alla kan arbeta mer inkluderande. Ingen människa är immun mot sjukdomar, olyckor eller att bli äldre! Funktionshinder är som kunskapsområde lika brett som samhället och är i likhet med miljö och jämställdhet en hållbarhetsfråga som är allmänmänsklig, som angår oss alla.

Det som är nödvändigt för några få, underlättar för många och är bra för alla. Därför ska vi utforma samhället så bra att vi slipper att ändra eller anpassa i efterhand. Detta är en central designprincip som kallas för universell utformning.

Den här temasidan startade som en insats inom uppdraget att kompetensutveckla stadens anställda i tillgänglighetsarbete och enkelt avhjälpta hinder under 2018.

Redaktion är Utvecklingsenheten på fastighetskontoret – saknas något? Hör av dig!

${loading}