Till placeringsformulär

Gå direkt till formuläret via länken ovan.
Under Hjälp med placering i vänsterspalten kan du läsa hur det går till.

Mina ärenden

Följ vad som händer med ditt ärende hos Spink.

Synpunkt på leverantör

Lämna synpunkt på en leverantör.

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev.

Spink, samlad placerings- och inköpsfunktion

Spink ger stöd i att hitta insatser, boenden och tjänster inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Du som arbetar med klienter och brukare fyller i Spinks placeringsformulär och får snabbt rekommendationer på lämpliga leverantörer som har plats. Du behöver lägga mindre tid på att leta själv och du kan lägga mer tid på att möta personer som behöver din kompetens. Läs mer om hur det går till under Hjälp vid placering i vänsterspalten. 

Använd Spinks placeringsformulär vid insatser som:

  • hem för vård och boende (HVB)
  • socialt boende för bostadslösa och hemlösa
  • familjehemsvård
  • bostad med särskild service (BmSS)
  • annan boendelösning för personer med funktionsnedsättning
  • insats i upphandlad öppenvårdsverksamhet
  • stödboende, skyddsboende och boende för hedersvåld

Samlad kompetens ger stöd

Spink står för Samlad placerings- och inköpsfunktion för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Utöver arbetet med placeringsärenden arbetar Spink med leverantörsuppföljning och utveckling av inköpskompetens samt med att ta fram en långsiktig inköpsstrategi för sektorn.

Complementary Content
${loading}