Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

Underhåll i stadens IT-miljö

Genomförs: 9 October kl 00:00 - 9 October kl 05:00

Beskrivning:

Intraservice utför förebyggande underhållsarbete.

Avbrott och störningar kommer att förekomma hos alla verksamheter med ett tekniskt nät.

De tekniska nät som idag använder en publik IP-adress kommer få en ny IP-adress vid migreringen. Ni som använder detta behöver kontakta sara.andersson@intraservice.goteborg.se för att få den nya IP-adressen.


Senast ändrat: 10 October kl 16:30
Publicerades: 4 October kl 08:17

${loading}