Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

Adato – driftstopp

Genomförs: 6 April kl 16:30 - 6 April kl 23:59

Beskrivning:

Intraservice utför underhållsarbete.

Driftstopp i system Adato onsdag 6 april kl. 16:30

 Stängningen beror på uppgradering till ny version.

 Adato öppnas igen den 7 april med en ny version.

 

Den nya versionen innehåller mindre justeringar.

Bland annat sker en förbättring i åtgärdshanteringen för Adato.

Dialogrutan med frågan om att lägga till en åtgärd till din guide kommer inte upp om du redan skapat en åtgärd i den guide du nyss sparade. Tidigare dök frågan upp oavsett, så fort du sparade en guide eller redigerade i en befintlig guide.

Har du inte skapat en åtgärd i guiden får du däremot nu en fråga om du vill skapa en åtgärd.

 Svarar du "Inte nu" på frågan ovan stängs och sparas guiden. Svarar du "Ja" kommer en dialogruta upp om att lägga till en åtgärd till din guide. Knapparna har förtydligats i denna dialogruta.

Klickar du på "Spara" visas en grön ruta med information om att du sparat en åtgärd i guiden. Klickar du på "Spara och stäng" stängs dialogrutan och din guide med åtgärder ligger som en rad i rehabärendet.

De planerade åtgärderna som du lade till i guiden syns även under rubriken "Att göra" i vänsterkolumnen i rehabärendet.Senast ändrat: 7 April kl 16:30
Publicerades: 31 March kl 10:11

${loading}