Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Staden-mobil – glömd lösenkod

2023-08-11

Du som har en mobil enhet och som är ansluten till tjänsten Staden-Mobil.

För att din mobila enhet ska kunna låsas upp mata inte fel lösenkod mer än 9 gånger utan vänd dig till Intraservice support genom att skicka ett mejl till support.intraservice@goteborg.se och uppge serienummer på din mobila enhet, eller ring till Intraservice support på 031-368 68 00.

Efter återställning kan du skapa en ny lösenkod på din mobila enhet.

Skriver du in fel lösenkod flera gånger (fler än 9 ) då låses enheten helt. För att låsa upp enheten måste Support Intraservice kontaktas för att återställa enheten på plats.

Enheten kommer då att fabriksåterställas, data kan gå förlorad och enheten behöver installeras om.

Guide för att låsa upp låst iOS-enhet


${loading}