Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Högre säkerhet i mejlen – reklam och länkar kontrolleras

2022-01-28
Intraservice arbetar hela tiden med att justera våra filter så att skadligt innehåll blockeras.

Ibland tar vi det säkra före det osäkra, vilket kan leda till att meddelanden sätts i karantän av misstag.

Om du saknar något viktigt meddelande kan du kontakta support.intraservice@intraservice.goteborg.se som hjälper dig att släppa fram meddelanden från en viss avsändare.

Länkar till skadliga webbplatser blockeras

Länkar i e-post är ett vanligt sätt att sprida skadligt innehåll på. Nu kontrolleras alla länkar från externa avsändare med säkerhetsfunktionen URL-Defense.

Hur påverkas du?

  • Den riktiga webb-adressen skrivs ut inom hakparenteser.
    Exempel: https://expressen.se [ww.misstanktsida.com]
  • Håller du musmarkören över en länk och får upp en adress som börjar på https://urldefense.com betyder det att länken har kontrollerats.
  • Om ett hot upptäcks möts du av "Webbplatsen har blockerats" när du klickar på länken.

Råd för säker e-posthantering

  • Använd bara din staden-mejl till arbetsrelaterad information.
  • Klicka aldrig på en länk om du misstänker skadlig e-post, utan ta genast bort meddelandet!

Om du av misstag öppnat ett e-postmeddelande och klickat på en misstänkt länk bör du kontakta Support Intraservice för att få hjälp.

Se exempel på bedrägeriförsök till stadens e-post här.
Läs mer om URL-Defense här.

Hälsningar

Support Intraservice
Öppet: vardagar 7-22, helger 9-15
Telefon: 031-368 68 00, e-post: support.intraservice@intraservice.goteborg.se


${loading}