Serviceportalen

Nyhet

Aktuellt

Historik

Personec och Time Care Pool – gällande Bokning Vikpool

2021-12-13
Ny informationssignal kommer tillfälligt att visas.

Nu kan poster från Bokning Vikpool åtgärdas men ny informationssignal kommer tillfälligt att visas.

"1799 - Ersättning redan erhållen. Korr görs via Tillägg/Avdrag!
Välj OK för att ändå registrera".Gör följande: Klicka OK på signalen och bevilja posten. Skicka därefter in en rättelse till Support Intraservice gällande poster där signal har visats för åtgärd.

${loading}