Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

Akuta säkerhetsuppdateringar har utförts på vissa servrar

Status:
Startade: 14 Dec kl 22:04
Ska enligt avtal vara löst: 15 Dec kl 10:00
Senaste uppdateringen: 18 Dec kl 00:00

Beskrivning av problemet:

En kritisk sårbarhet har föranlett att Intraservice akut behöver utföra säkerhetsuppdateringar på ett antal servrar. Upplever du problem med något system eller verktyg så kontakta Support Intraservice genom att ringa 031-368 68 00 eller skicka ett mejl till support.intraservice@intraservice.Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}