Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

INSTÄLLT - Inloggningstjänsten - driftstopp/störningar

Detta är första delen i ett planerat arbete att avhjälpa inloggningsproblem.

Genomförs: 25 September kl 22:00 - 25 September kl 23:45

Beskrivning:

Det kommer ske ett förberedande arbete för byte av databas, vilket kan orsaka mindre störningar i inloggnings-tjänsterna.
Fördjupad information:

Inom kort kommer Intraservice vid två tillfällen genomföra akuta förändringar för att avhjälpa återkommande inloggningsproblemen till bland annat goteborg.se, intranätet och andra tjänster/system som kräver SSO-inloggning (single sign-on).
Detta är det första tillfället.


Senast ändrat: 26 September kl 16:48
Publicerades: 22 September kl 11:14

${loading}