Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

MICCE (fd Solidus) – driftstopp

Genomförs: 9 November kl 05:00 - 9 November kl 06:00

Beskrivning:

Hur påverkas du som ingår i en svarsgrupp?

Inga nya samtal kommer att kunna kopplas fram under 15 minuter mellan klockan 05:00 till 06:00. Eventuellt pågående samtal kommer att brytas.

Du som loggar in via datorn kommer så fort du blir tillgänglig igen (efter ett avbrott på 15 minuter) få information om att det finns ny uppdatering för MICCE tillgänglig och en fråga om du vill ladda ner den. Du ska trycka på Ja och ladda ner den nya programvaran.

 

 

Då laddas programvaran ner och tryck sedan på OK för att installera.

 Därefter kan du börja att ta emot samtal förutsatt att svarsgruppen inte är stängd under hela det aviserade driftstoppet

 

Du som loggar in via telefon blir automatiskt tillgänglig igen efter avbrottet och kan börja ta emot samtal förutsatt att svarsgruppen inte är stängd under hela det aviserade driftstoppen.

 

Du som loggar in via datorn men inte arbetar under det aktuella driftstoppet

Logga in i din agent i god tid före du ska börja svara på samtal när du loggar in efter klockan 06:00 den 9 november. När du loggar in kommer du att få en ruta med information om att det finns ny uppdatering för MICCE tillgänglig och om du vill ladda ner den. Du ska trycka på Ja och ladda ner den nya programvaran (se ovan).

 

Svarsgrupper med behov av omstyrning under driftstoppet

Det finns möjlighet att styra om anropsnumret till ett alternativt svarsställe under tiden svarsgruppsfunktionen är otillgänglig. Rekommendationen är då att stänga under den aviserade tiden mellan klockan 05:00 och 06:00. Det 15 minuter långa avbrottet kommer att göras mellan dessa tider, det går inte att säga exakt när.

 

Logga in via telefonkatalogen på svarsgruppens anknytningsnummer och lägg en aktivitet med lämplig start och stopptid som styr samtalen till det alternativa numret. Är det ett externt telefonnummer, så glöm inte att lägga till 00 före. Prova funktionen i god tid före avbrottet. Se guide i Datorhjälpen: Tillfällig omstyrning av svarsgrupp.

 

Orsaker till driftstoppet:

  • Rättningar för kända fel samt agent-uppdateringar.
  • Fel åtgärdas med tysta samtal.
  • Fel åtgärdas med problem med pendling.
  • Fel åtgärdas med dubbla påringningssignaler.


Senast ändrat: 10 November kl 16:30
Publicerades: 4 November kl 09:11

${loading}