Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

Störning i kontohanteringssystemet

Det är just nu problem med kontohanteringssystemet ISIM. Detta påverkar all kontohantering för användare i staden. Felsökning pågår.

Status:
Startade: 8 Aug kl 15:09
Ska enligt avtal vara löst: 8 Aug kl 16:30
Senaste uppdateringen: 10 Aug kl 00:00

Beskrivning av problemet:

Aktuell status 9/8 kl. 9:20
Problem med fördröjningar i hanteringen av stadens användarkonton är nu åtgärdade och systemen fungerar som normalt igen.

Aktuell status 8/8 kl. 16:00
Det är fortsatta störningar i kontohanteringssystemen. Detta påverkar alla förändringar som utförs på användarkonton, exempelvis namnbyten, lösenordshantering och behörigheter.
Felsökning fortsätter.
Ny information vid kl. 9:30 imorgon tisdag.

Det är just nu problem med hantering och förändring av användarkonton.
Detta påverkar alla ändringar av användarkonton i staden, som namnbyten, lösenord och behörighetsändringar.
Främst påverkar detta lösenordsbyten som kan få en stor fördröjning. 

Felsökning pågår.Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}