Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

Treserva - driftstörningar

Det är för närvarande störningar i Treserva, felsökning pågår.

Status:
Startade: 2 Nov kl 09:07
Ska enligt avtal vara löst: 2 Nov kl 16:30
Senaste uppdateringen: 3 Nov kl 24:00

Beskrivning av problemet:

Aktuell status kl. 11:25
Felsökning pågår fortfarande. Funktionen "Mina senaste personer" har för tillfället stängts av som ett led av felsökningen. 

Det är för närvarande störningar i Treserva, felsökning pågår.


Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}