Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

Måltidssystem Matilda - åtkomstproblem

Status:
Startade: 30 May kl 09:34
Ska enligt avtal vara löst: 30 May kl 16:30
Senaste uppdateringen: 31 May kl 00:00

Beskrivning av problemet:

Man får just nu ett felmeddelande från Måltidssystem Matilda att "din anslutning inte är privat". Systemförvaltare felsöker tillsammans med leverantör. 

Aktuell status:
2022-05-30 kl. 14:40 
Matilda är åter i normal drift. 


Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}