Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

Underhåll i Västfolket

Genomförs: 15 June kl 21:00 - 15 June kl 23:00

Beskrivning:

Befolkningsregistret Västfolkets webbserviceuppslag mot Skatteverket styrs om till ny tjänst hos Skatteverket. Förändringen innebär inga förändringar för konsument. Västfolket kommer fungera som tidigare.

Påverkan

System med integration mot Västfolket samt Västfolkets användargränssnitt berörs av driftstoppet. Under tiden som driftstoppet pågår nås inte personuppgifter från Västfolket.

Reservrutin

Under tiden för underhållet är det viktigt att er verksamhet har manuella rutiner för driftstopp uppdaterade och tillgängliga, för att kunna säkerställa exempelvis patientens vård, journaldokumentation och dokumentation av personuppgifter.


Senast ändrat: 16 June kl 16:30
Publicerades: 10 June kl 13:18

${loading}