Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

Inloggningssvårighet med konton i Google lärmiljö

Gäller för skolförvaltningarna

Status:
Startade: 26 Sep kl 16:39
Ska enligt avtal vara löst: 30 Sep kl 16:30
Senaste uppdateringen: 21 Oct kl 00:00

Beskrivning av problemet:

Google har i augusti infört en högre säkerhet vid inloggning på ny enhet eller plats där användaren kan bli frågad att bekräfta sin identitet, frågan innebär ofta svårigheter att slutföra inloggningen.

Dialog pågår med Google om tänkbar lösning. 

Aktuell status:
2022-10-19 kl 14:00
Då grundorsak är hittat, och skolförvaltningarna diskuterar tillsammans med sin leverantör hur man bäst kommer i ordning med problemet, sätts denna notis som löst.

2022-10-18 kl 16:45
Leverantör har hittat orsaken och man tittar nu hur man ska implementera lösningen.

2022-10-13 kl 14:40
Leverantör meddelar att det kommer en uppdatering av Google workspace den 17:de oktober. Förhoppningen är att felet blir avhjälpt då.

2022-10-07 kl 08:30
Leverantör felsöker.

2022-09-30 kl 14:00
Leverantör lyfter ärendet till högre prioritet internt och utreder tre olika lösningar på problemet. 


Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}