Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

2c8 – driftstopp

Genomförs: 27 October kl 08:00 - 27 October kl 16:30

Beskrivning:

2c8 – driftstopp onsdag 27 oktober

Intraservice utför underhållsarbete.

Det kommer inte vara möjligt att använda 2c8 under hela dagen. Torsdag den 28 oktober kommer det fungera som vanligt, men med förbättringar och nya funktioner.

 I samband med uppgraderingen passar vi även på att förändra två centrala inställningar för Göteborgs stad:

 1. Förändra inställningarna i hjälppilarna till objekten så att det ger tydligare stöd. Det kommer att förändras för alla.
 2. Förbättra stadens webbprofil. Den nya webbprofilen kan beställas till befintliga repositoryn via er organisations IT. När ni beställer ett nytt repository får det den nya webbprofilen från den 28 oktober.

 

Nyheter i senaste versionen av 2c8 Modeling tool 5.3

De största förändringarna är förenklade sätt att ställa in, förhandsgranska och publicera och vad som visas på webben.

 Nyheter i publicerade materialet:

 • Materialet blir responsivt det innebär att det fungerar lika bra på en datorskärm som på plattor eller mobiltelefoner.
 • Uppfyller Webbtillgänglighetsdirektivet.
 • Visar datum för senaste publicering av materialet.
 • Modellen som visas blir markerad i modellträdet, om du använder vänsterspalten (ej stadens standardinställning).

Helt nytt och enklare sätt att ställa in vad som visas i det publicerade materialet:

 • Du kan använda alternativa namn för listor och matriser i publiceringen.
 • Du kan ställa in vilket innehåll som ska visas för modeller och objekt baserat på mer än bara modell-/objekttyp, t.ex. fält.
 • Du kan ställa in vad som ska visas i menyn baserat på urval av modeller.
 • Förhandsgranska dina ändringar både för dator- och mobilskärmar direkt i webbprofilen innan du publicerar.

Det gamla sättet att ställa in vad som visas i det publicerade materialet finns kvar och kan användas som vanligt.

 Förbättrade funktioner:

 • Enklare att hantera fält genom att gränssnittet runt fältfunktionen har uppdaterats.
 • Möjlighet att göra små ändringar på enskilda objekt i godkända modeller, till exempel stavfel.

 För att använda funktionen behöver Intraservice förändra behörigheten för den användare som ska få använda sig av funktionen. Beställning görs via Support Intraservice av er IT. Ange vilken användare samt vilket repository som avses.

 Med denna version upphör:

 • Stödet för Internet Explorer. De som ska komma åt det publicerade materialet kan använda Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari.
 • Möjligheten att lagra din publicering i Sharepoint. 2c8s gamla publicering går fortfarande att lagra i Sharepoint, men möjligheterna för det begränsas mer och mer från Sharepoints sida. Därför tas stödet bort helt i och med den nya webbpubliceringen, och 2c8 garanterar inte att den gamla webbpubliceringen fortsätter att fungera i Sharepoint.

 Vill du läsa mer om nyheterna för denna release så hittar du dem på 2c8 Modeling Tool 5.3 - 2c8.v.

Vid frågor kontakta Support Intraservice.

 Senast ändrat: 28 October kl 16:30
Publicerades: 20 October kl 09:54

${loading}