Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

Västfolket - problem för vissa användare att logga in

Problemet är löst.

Status:
Startade: 30 Dec kl 15:00
Ska enligt avtal vara löst: 6 Jan kl 16:30
Senaste uppdateringen: 15 Jan kl 00:00

Beskrivning av problemet:

Just nu är det många användare som upplever problem när de ska logga in i Västfolket.

Problemet kan uppstå när du går till Västfolket via http://vastfolket.goteborg.se/.

Då kommer denna Java-ruta upp men den grå rutan ”Vill du köra denna applikation?” saknas och Java-rutan står bara och snurrar. För att få fram den grå rutan ”Vill du köra denna applikation?” behöver du gå till http://www.vastfolket.goteborg.se/. Där ska du klicka Kör för att installera Java.


Då kommer inloggningsrutan fram men du får ett felmeddelande när du försöker logga in.

Du behöver då gå tillbaka till http://vastfolket.goteborg.se/ igen och då ska det fungera att logga in.

Om du fortfarande inte kan logga in kan du prova att installera om Java. Här finns en beskrivning över hur du installerar om program på din dator.

Har du fortsatta problem med inloggningen så kontakta Support Intraservice telefon 031-368 68 00 eller via e-post till support.intraservice@intraservice.goteborg.se

 

 

 Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}