Serviceportalen

Driftinformation

Aktuellt

Historik

ServiceNow – problem i ServiceNow gällande ärendehantering

Status:
Startade: 16 Nov kl 16:20
Ska enligt avtal vara löst: 17 Nov kl 16:30
Senaste uppdateringen: 18 Nov kl 24:00

Beskrivning av problemet:

Det är just nu problem i ärendehanteringssystemet ServiceNow gällande hantering av ärenden och vissa konfigurationsobjekt.

Felsökning pågår.

Aktuell status:
2021-11-17 kl. 13:52

Incidenten där ett antal konfigurationsobjekt försvann ur ServiceNow är nu löst. Det innebär att handläggare kan arbeta med sina ärenden som vanligt igen.

Vi har inte behövt återställa systemet till en tidigare tidpunkt.

Om du eller någon handläggare upptäcker att något fel är vi tacksamma om du som superanvändare rapporterar det till systemförvaltningen för ServiceNow.

2021-11-17 kl. 10:50
Vad har hänt?
På grund av en incident den 16 november har ett antal konfigurationsobjekt försvunnit ur ServiceNow. Det innebär att både aktiva och stängda ärenden kan ha tappat information om konfigurationsobjekt.

Rapportera konfigurationsobjekt som saknas
De flesta konfigurationsobjekten finns återigen tillgängliga att använda i handläggningen av ärenden. Det innebär att handläggare kan arbeta med sina ärenden som vanligt.

Om du eller någon handläggare upptäcker att ett konfigurationsobjekt saknas är vi tacksamma om du som superanvändare rapporterar det till systemförvaltningen för ServiceNow. Använd ett annat konfigurationsobjekt i ärendet under tiden.

Arbete med återställning pågår
Vi arbetar med ambitionen att återställa informationen om konfigurationsobjekt i ärenden och relationen mellan olika objekt i ServiceNow till så som det såg ut den 16 november. Vi vet ännu inte om detta är möjligt fullt ut eller exakt vilka konsekvenserna blir om det inte är möjligt. En möjlig påverkan kan vara att statistik, olika vyer eller dashboards blir felaktiga.

Vi återkommer med mer information om hur arbetet går och vad det kan innebära för dig som superanvändare eller för handläggare.

2021-11-16 kl. 19:45
På grund av en större incident den 16/11 har vissa konfigurationsobjekt försvunnit från flertalet ärendetyper. Detta påverkar både stängda och aktiva ärenden. Ärendetyper kan till exempel vara incident, requests, knowledge artiklar, SC-task osv.

Ambitionen är att återställa allt till och med den 16/11 till ursprungskick.

Om det mot förmodan inte går att återställa allt till ursprungligt skick kommer ett filter till handläggare som visar vilka ärenden de hanterat förmedlas den 17/11. Filtret kommer i så fall visa ärendetyper som en handläggare hanterat under den 16/11 som saknar konfigurationsobjekt.


Fördjupad information:

Intraservice skickar information via sms eller e-post vid större driftstörningar.
Information skickas ut under kontorstid 8.00 - 16.30. All information publiceras även här på Serviceportalen.

Du ändrar själv din prenumeration

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du prenumerera eller ändra din prenumeration av driftinformation.

Skapa ny prenumeration

Avsluta prenumeration${loading}