Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

FTP-tjänst – driftstopp

Genomförs: 11 May kl 09:00 - 11 May kl 10:00

Beskrivning:


Stadens FTP-tjänst ska uppdateras, detta kan innebära kortare avbrott i vissa automatiska script samt manuella användare av FTP-tjänst.

Efter uppdateringen kan eventuellt manuella användare få en ny Certifikatförfrågan att de ska lita på servern, de bockar då i och godkänner.

Avbrott kommer ske:

  • För FTP-Server på interna kommunnätet: internftp.goteborg.se  = 10.1.17.31
    Onsdagen den 11 maj, kl 09-10.
  • För FTP-Server åtkomlig från Internet: webftp.goteborg.se  = 62.88.153.141
    Onsdagen den 18 maj, kl 09-10.Senast ändrat: 12 May kl 16:30
Publicerades: 9 May kl 09:02

${loading}