Serviceportalen

Planerat arbete

Aktuellt

Historik

INSTÄLLT - Inloggningstjänsten - driftstopp/störningar

Detta planerade arbete är INSTÄLLT.

Genomförs: 27 September kl 22:00 - 27 September kl 23:45

Beskrivning:

Detta arbete är INSTÄLLT.
Ny information kommer när arbetet kan utföras.

Vid detta tillfälle sker flytt av data till ny databas. Under pågående arbete kan det förekomma störningar och eventuell ner-tid i inloggnings-tjänsterna under ca 15-20 minuter.
Fördjupad information:

Inom kort kommer Intraservice vid två tillfällen genomföra akuta förändringar för att avhjälpa återkommande inloggningsproblemen till bland annat goteborg.se, intranätet och andra tjänster/system som kräver SSO-inloggning (single sign-on).
Detta är det andra tillfället.


Senast ändrat: 29 September kl 16:30
Publicerades: 22 September kl 11:20

${loading}